دانلود تحقیق بررسی تطبیقی اقتصاد ایران و ترکیه

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی اقتصاد ایران و ترکیه

دانلود تحقیق بررسی تطبیقی اقتصاد ایران و ترکیه

دو کشور ایران و ترکیه  را می توان اثرگذار ترین  کشورها در خاورمیانه دانست. کشور ترکیه به واسطه موقعیت حساس ژئوپولتیکی خود، که به عنوان دروازه بین شرق و غرب از آن یاد می شود از دیرباز مورد توجه کشورهای اروپایی و همچنین کشورهای آسیایی بالاخص کشورهای حوزه ی آسیای جنوب غربی بوده است. ایران نیز با توجه به منابع سرشار انرژی و همچنین فراوانی گونه های متعدد مواد معدنی در آن از یکسو و دسترسی آن به دریا های آزاد به عنوان یکی از حساس ترین و پر اهمیت ترین کشورها، همواره مورد توجه جهانیان بوده است.
جالب است بدانید از قرن ها گذشته (می توان گفت از دوران حکومت صفویان در ایران که همزمان با حکومت امپراتوری عثمانی در ترکیه است) نوعی تقابل یا رقابت بین این دو کشور همسایه وجود داشته است. این تقابل بعضاً خود را در قالب جنگ (جنگ های خونین بین ایران و امپراتوری عثمانی) و گاهی خود را در قالب روابط دوستانه و برادرانه ( روابط دوستانه زبان زد بین رضا شاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذار جمهوری ترکیه) نمایان ساخته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تعاملات بین ایران و ترکیه بسته به حزب حاکم در ترکیه، از نوسانات زیادی برخوردار بوده است.
در سالهای اخیر با روی کار آمدن حزب اسلام گرای عدالت و توسعه در ترکیه، روابط دوستانه و برادرانه ای بین این دو کشور همسایه برقرار است و می توان گفت در حال حاضر ترکیه یکی از شرکای استرتژیک ایران در جهان می باشد؛ اما کماکان نوعی رقابت بین این دو کشور همسایه و دوست در کسب مقام اول در منطقه در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران بر اساس برنامه چشم انداز بیست ساله، افق 1404 خود را اینگونه تعریف می کند: ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل. از سوی دیگر ترکیه نیز کشوری است که در نظر دارد همزمان با یکصدمین سال تأسیس جمهوری ترکیه یعنی سال 2023 به عنوان کشوری پیشرفته در جهان ازآن یاد شود. همانطور که ملاحظه می شود هر دو کشور ایران و ترکیه دست به برنامه ریزی های آینده نگری زده اند تا بتوانند در آینده به عنوان قدرت های مطرح در سطح منطقه و جهان شناخته شوند. با توجه به تعریف های ذکر شده، هر دو کشور پارامتر توسعه یافتگی(پیشرفته) را به عنوان اصلی ترین هدف خود

 

شامل 27 صفحه فایل word


دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

دانلود تحقیق شخصیت های تاثیرگزار بر روانشناسی اصلاح رفتار

از فوايد تنبيه اثر فورى آن برروى فرد است. کودکى را در نظر آوريد که در خانه يا مدرسه شرارت مىکند، مزاحم ديگران است، سروصدا به راه انداخته و براى ديگران صدمه آفريده است با لجبازىهاى خود در خانه آتشافروز کرده و براى ديگران رنج مىآفريند.
شايد شور و آشوبى که او به پا کرده اجازه نمىدهد که کودک بخود آيد و دست از عمل ناروايش بردارد. در چنين صورتى يک سيلى يا يک ضربه مىتواند محيطى را ساکت و آرام کند. جلوى آشوب و آتش افروزىهاى او را بگيرد. و مجالى براى مربى پديدآورد که بتواند اوضاع را سروسامان دهد و يا حرف خود را بزند. ) البته بايد ديد آيا چنين شيوهاى درست و بمورد است يا نه(.
تضعيف رفتار
تنبيه در مواردى مىتواند نقش ضعيف کنندهاى را براى رفتار کودک ايفا کند. چه بسيارند تمنياتى که در افراد وجود دارند و ترس از تنبيه و مجازات نمىگذارد که کودک آن عمل را انجام دهد و يا چنين ترسى سبب مىشود که او آن خواسته را به عقب اندازد و يا در اجراى آن کمى سست و سهلتر عمل کند.
رعايت اين امر سبب مىشود که کودک تدريجاً نسبت به آن رفتار بىاعتنا شده و آن چنان نباشد که خواسته دل را آزادانه و بىپروا برآورده سازد. براين اساس تنبيه گاهى مىتواند رفتار را تعديل کرده و زمانى حتى ريشه رفتار ناروائى را در درون بخشکاند.
ايجاد بيدارى
تنبيه گاهى آدمى را بخود آورده و بيدار مىکند، به عبارت ديگر عامل هشداردهنده و بيدارى آفرين است. ممکن است کودک در لحظه تنبيه عمل مربيه را غيرعادلانه و ناروا بداند ولى پس از آن، مخصوصاً بهنگامى که لحظاتى تنها باشد بخود ايد و دريابد که عملش مطبوع و مناسب نبوده و هشيار گردد.
اين امر بويژه در موقعى رخ خواهد داد که والدين و مربيان در حين تنبيه عمل ناروايش را به رخ او کشيده و تفهيمش کنند که چرا او را تنبيه مىکنند. و يا عواقب سوء و ناميمون عمل او را گوشزد کرده و به او تفهيم نمايند که در صورت تداوم ارتکاب چه عوارض سوئى متوجه او مىشود.
تشديد رفتار
اين هم فايده ديگر تنبيه است که مىتواند عامل تحريک کودک براى انجام رفتارى با شدّت و رغبت بيشترى باشد. بعنوان مثال مىگوئيم:
کودکى در حد معينى وقتگذارى کرده و به درس و مشق و مطالعهاش مىپردازد. نمره مطلوب را نمىآورد. تذکّرات والدين و مربيان د اصلاحش مؤثر واقع نشده و سرانجام تنبيه مىشود. اين تنبيه در حقيقت او را به اين انديشه وامىدارد که کار و تلاش او براى دستيابى به چنان مقصد کافى نبوده و بايد فعاليت بيشترى را از خود بروز دهد. براين اساس تنبيه براى او نقش محرکى را ايفا کرده که او عمل و کار خود را بيشتر و فعاليت خود را تشديد کند.

وقتی رفتار فرزند و یا همسر شما به نظر شما نامطلوب است با خیر خواهی به او تذکر می‌دهید و رفتار درست را یادآوری می کنید ولی آن رفتار ادامه می یابد و شما بارها و بارها همان حرف را یادآوری می کنید و کار به بحث و جدل می رسد اما تغییری در رفتار دیده نمی شود . شما از این‌که دیگری به حرف های منطقی شما توجه نمی کند به شدت رنجیده خاطر می شوید و به تذکر ، انتقاد و شکایت و گلایه و نصایح فراوان می پردازید و یکدیگر را از نظر روانی فرسوده می کنید ولی نتیجه مثبتی نمی گیرید ، زیرا :

1. هر وقت دیگری را به خاطر یک رفتار منفی سرزنش می کنید در حقیقت فایل منفی ذهن او را فعال‌تر کرده اید و اعتماد به نفس او را کاهش داده اید .

 

شامل 32 صفحه فایل word


دانلود تحقیق جنگ جهانی دوم

دانلود تحقیق جنگ جهانی دوم

دانلود تحقیق جنگ جهانی دوم

شصت و چهار سال پيش ، در نهم شهريور ماه 1318 هنگامي كه نيروهاي رايش سوم با حمله ناگهاني به لهستان جنگ جهاني دوم را آغاز كردند، ايرانيان هيجان زده شدند اما نگران نبودند ، چون ميهن ما هزاران كيلومتر از جبهه هاي جنگ اروپا فاصله داشت و بر خلاف جنگ جهاني اول كه نيروهاي روسيه تزاري و امپراتوري عثماني بلافاصله بعد از شروع جنگ در آذربايجان وارد يك درگيري تمام عيار شدند، در آن شرايط هيچ خطري ايران را تهديد نمي كرد ، زيرا جنگ جهاني دور از مرزهاي ما و مساله اروپايي ها بود و تنها پي آمدهاي اقتصادي آن مي توانست دامنگير ميهن ما شود كه آن هم منحصر به ملت و مملكت ايران نبود. يك جنگ جهاني پي آمدهايي دارد كه تا دوردست ها در همه جاي دنيا تأثيرگذار مي شود.
دولت ايران در شهريور ماه 1318، به محض شروع جنگ ، اعلام بي طرفي نمود ، همچنان كه در جنگ جهاني اول در نخستين روزهاي جنگ اعلام شد كه ايران بي طرف است. لكن موقعيت ميهن ما در شهريورماه 1318 با موقعيت سياسي – جغرافيايي آن در جنگ جهاني اول تفاوت بسيار داشت.
در جنگ جهاني اول به هنگام آغاز درگيريهاي نظامي ، احمدشاه قاجار چند هفته اي بيشتر از تاجگذاريش نمي گذشت ، او در كار سلطنت بي تجربه و مملكت دستخوش رقابت گروههاي سياسي گوناگون بود و ارتش قابلي هم در اختيار دولت نبود تا از حدود و ثغور مملكت حراست كند.
در جنگ جهاني دوم 19 سال از كودتاي 1299و به قدرت رسيدن رضاخان سواد كوهي مي گذشت و او با عنوان رضا شاه پهلوي ، كاملا زمام امور مملكت را در دست داشت. با گذشت 19 سال از كودتا ، گروههاي سياسي مختلف صحنه را ترك كرده ، رجال مخالف شاه ، معدوم يا خانه نشين شده بودند. دربار ، كانون قدرت و مرجع كارهاي مملكت از كوچك و بزرگ بود و امور كشور توسط شخص شاه حل و فصل مي شد. از سوي ديگر ارتشي كه تحت فرمان او بود علاوه بر برقراري امنيت ، توانسته بود ايلات و عشاير را سركوب كند.
در جنگ جهاني دوم ايران از ثبات و رونق اقتصادي قابل قبولي بهره مند بود و ذخاير مالي قابل توجهي در اختيار داشت.
در جنگ جهاني اول از آغاز جنگ ، ايران به اشغال نيروهاي روس ، انگليس و عثماني درآمد و جاسوسان آلماني براي سرگرم كردن نيروهاي دشمن در اين منطقه از جهان كه دور از جبهه هاي اصلي نبرد بود به ياري مأموران و جاسوسان زبردستي چون " واسموس" با دست خالي يك جنگ تمام عيار عليه روسيه و انگلستان به راه انداخته بودند و حضور و مداخله نيروهاي خارجي در ايران به آنجا رسيده بود كه سربازان روسي در شكارگاههاي « ورداورد» كرج شيخ السفرا عاصم بيك سفير كبير

 

شامل 20 صفحه فایل word