پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای یک رقمی - 11 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي یک رقمي - 11 اسلایدپاورپوينت علمی

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهای دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عددهاي دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی عددهای سه رقمی - 30 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی عددهاي سه رقمي - 30 اسلاید&n

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمی - 14 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب 2 عدد 2 رقمي - 14 اسلاید این ف

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید ریاضی سوم ابتدایی ضرب عددهای یک رقمی - 16 اسلاید  

پاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلاید


پاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلایدپاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلایدپاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلایدپاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلایدپاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسلایدپاورپوينت مفید رياضي سوم ابتدایی ضرب عددهاي یک رقمي - 16 اسل

ادامه مطلب  

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس ریاضی علاقه مند سازم؟  

اقدام پژوهی با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان دوره متوسطه اول را به درس رياضي علاقه مند سازم؟


تعداد صفحات: 30 صفحهقیمت: 2500 تومانمدل: Word & PDF (فایل بصورت ورد قابل ویرایش)مختصری از متن اقدام پژوهی:چكیدهدرس رياضي بدون شک یکی از مهم ترین درس هایی است که دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی به دانستن و درک آن احتیاج دارند. بسیاری از دانش آموزان به دلایل گوناگون از جمله شیوه تدریس دبیر، تجربه های ناموفق، فشارهای والدین، کم تمرینی و دشواری

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی اعداد سه رقمی - 15 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی اعداد سه رقمي - 15 اسلاید  ای

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد دو رقمي - 10 اسلای

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمی - 13 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی تقسیم بر عدد دو رقمي - 13 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی

ادامه مطلب  

پاورپوینت علمی ریاضی چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمی - 10 اسلاید  

پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلاید


پاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو رقمي - 10 اسلایدپاورپوينت علمی رياضي چهارم ابتدایی ضرب دو عدد دو

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی ریاضی دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمی - 23 اسلاید  

پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلاید


پاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوينت کاربردی رياضي دوم ابتدایی جمع و تفریق اعداد 2 رقمي - 23 اسلایدپاورپوین

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت ریاضی پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهای مرکب - 6 اسلاید  

دانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهاي مرکب - 6 اسلاید


دانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهاي مرکبدانلود پاورپوينت رياضي پنجم ابتدایی مبحث جمع و تفریق عددهاي مرکب http://tamaddonsell.sellfile.ir/     این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.ساعت کلاس زمان 8:20 را نشان می داد . آموزگار گفت : «2 ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت . » . دانش آموزان تلاش

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده ساختار کتاب ریاضی پنجم دبستان - 16 اسلاید  

پاورپوينت آماده ساختار کتاب رياضي پنجم دبستان - 16 اسلاید


پاورپوينت آماده ساختار کتاب رياضي پنجم دبستانپاورپوينت آماده ساختار کتاب رياضي پنجم دبستانپاورپوينت آماده ساختار کتاب رياضي پنجم دبستانپول شما و زندگی شماhttp://jangalsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:شورای ملی معلمان رياضي ایالات متحده آمریکا (NCTM ) در تدوین برنامه درسی 70 کشور همکاری داشته است. کار م

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت ریاضی دوم دبستان فصل چهارم : عددهای سه رقمی  

پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقمي


مشخصات فایلعنوان: پاورپوينت رياضي دوم دبستان فصل چهارم : عددهاي سه رقميقالب بندی: پاورپوينتتعداد اسلاید: 30    معرفی پولواحد پول کشورمان ریال است. پول موجود در کشورمان به صورت سکه و اسکناس می باشد. مردم ایران در قدیم برای خرید کالا از سکه استفاده می کردند. اما امروزه بیشتر از اسکناس استفاده می کنند.       این پاورپوينت آموزشی، جذاب، کاملا منطبق با کتب

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟  

پاورپوينت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 21 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس چهارم چگونه تصمیم بگیریم؟ در درس گذشته، یاد گرفتید که ما هنگام تصمیم‌گیری با انتخاب‌های مختلفی روبه‌رو می‌شویم. برای اینکه خوب تصمیم‌گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم. نتیجه یعنی چیزی که بعد از هر تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): خرمشهر در دامان میهن  

پاورپوينت درس 24 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): خرمشهر در دامان میهن


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس بیست و چهارم خرمشهر در دامان میهن آزادسازی خرمشهر در جبهه‌ها، رزمندگان اسلام (ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج) به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول بودند و سخت می‌جنگیدند. آنها آماده‌ هرگونه فداکاری بودند. در سخت‌ترین شرایط به هم کمک می‌ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟  

پاورپوينت درس 4 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): چگونه تصمیم بگیریم؟


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 21 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس چهارم چگونه تصمیم بگیریم؟ در درس گذشته، یاد گرفتید که ما هنگام تصمیم‌گیری با انتخاب‌های مختلفی روبه‌رو می‌شویم. برای اینکه خوب تصمیم‌گیری کنیم، باید نتایج هر انتخاب را پیش‌بینی کنیم. نتیجه یعنی چیزی که بعد از هر تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 24 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): خرمشهر در دامان میهن  

پاورپوينت درس 24 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): خرمشهر در دامان میهن


      نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس بیست و چهارم خرمشهر در دامان میهن آزادسازی خرمشهر در جبهه‌ها، رزمندگان اسلام (ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج) به دعا و راز و نیاز با خدا مشغول بودند و سخت می‌جنگیدند. آنها آماده‌ هرگونه فداکاری بودند. در سخت‌ترین شرایط به هم کمک می‌ک

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس  

پاورپوينت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس پانزدهم انواع لباس گروه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و انواع لباس به این عکس‌ها توجه کنید. هر یک از این لباس‌ها، کدام گروه اجتماعی یا شغلی یا کدام فعالیت‌ها یا مراسم را نشان می‌دهد؟ گروه اجتماعی گروه شغلی درس 15: انواع لباس 4 آیا تاکنون دقت کرده‌اید که ما در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس  

پاورپوينت درس 15 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انواع لباس


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس پانزدهم انواع لباس گروه‌ها، فعالیت‌های اجتماعی و انواع لباس به این عکس‌ها توجه کنید. هر یک از این لباس‌ها، کدام گروه اجتماعی یا شغلی یا کدام فعالیت‌ها یا مراسم را نشان می‌دهد؟ گروه اجتماعی گروه شغلی درس 15: انواع لباس 4 آیا تاکنون دقت کرده‌اید که ما در

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی  

پاورپوينت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس دوم آداب دوستی آیا تا به حال این عبارت را شنیده‌اید که می‌گویند: پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل! منظور از این ضرب‌المثل چیست؟ درس 2 : آداب دوستی 4 چگونه با دوستانمان رفتار کنیم؟ حفظ و نگهداری دوستی یک موضوع مهم است. حفظ دوستی یعنی اینکه ما با دوستانما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار  

پاورپوينت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس بیست و دوم مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار در درس گذشته پی بردید که کشور ایران مورد توجه استعمار گران بود. دولت‌های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. اگرچه حکومت‌های نالایق در ایران به بیگانگان اجازه‌ دخالت و نفوذ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی  

پاورپوينت درس 2 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): آداب دوستی


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 15 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس دوم آداب دوستی آیا تا به حال این عبارت را شنیده‌اید که می‌گویند: پیدا کردن دوست آسان است اما نگهداری آن مشکل! منظور از این ضرب‌المثل چیست؟ درس 2 : آداب دوستی 4 چگونه با دوستانمان رفتار کنیم؟ حفظ و نگهداری دوستی یک موضوع مهم است. حفظ دوستی یعنی اینکه ما با دوستانما

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار  

پاورپوينت درس ٢٢ مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس بیست و دوم مبارزه‌ی مردم ایران با استعمار در درس گذشته پی بردید که کشور ایران مورد توجه استعمار گران بود. دولت‌های قدرتمند بر سر نفوذ در ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند. اگرچه حکومت‌های نالایق در ایران به بیگانگان اجازه‌ دخالت و نفوذ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 1 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی  

پاورپوينت درس 1 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): دوستی


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 16 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس اول دوستی دوستی یک نیاز است انسان موجودی اجتماعی است و نمی‌تواند تنها زندگی کند. تنهایی برای انسان‌ها احساس ناخوشایندی است. دوستی یکی از مهم‌ترین نیازهای ما به شمار می‌رود. همه‌ ما نیاز داریم که دوستانی داشته باشیم تا هم به آنها محبت کنیم و هم مورد توجه و مهربان

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 3 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟  

پاورپوينت درس 3 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): تصمیم گیری چیست؟


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 11 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس سوم تصمیم گیری چیست؟ وقتی ما تصمیم می‌گیریم، از بین دو یا چند چیز، مواردی را انتخاب می‌کنیم و مواردی را کنار می‌گذاریم. برای مثال وقتی به کتاب فروشی یا فروشگاهی که بازی‌های فکری سرگرم کننده دارد، می‌روید و یکی از آنها را می‌خرید، چیزی را انتخاب کرد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): عوامل مؤثر در کشاورزی  

پاورپوينت درس 5 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): عوامل مؤثر در کشاورزی


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 17 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس پنجم عوامل مؤثر در کشاورزی ما بخش عمده‌ای از غذای خود را از راه کشاورزی به دست می‌آوریم. کشاورزی سه مرحله‌ عمده دارد: کاشت، داشت و برداشت. آیا می‌توانید بگویید منظور از هر مرحله چیست؟ درس 5 : عوامل مؤثر در کشاورزی 4 فعالیت 1 (صفحه 2۶ کتاب درسی) فرض کنید

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف  

پاورپوينت درس 6 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 26 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس ششم محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف زراعت و باغداری دو فعالیت مهم کشاورزی هستند. زراعت یعنی کشت و پرورش گیاهانی که بعد از کاشت دانه، حداکثر تا یک سال محصول می‌دهند؛ مانند: گندم، جو، گوجه‌فرنگی و هویج. باغداری، کشت و پرورش نهال درختان است

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): طلای سیاه  

پاورپوينت درس 7 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): طلای سیاه


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 22 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس ششم طلای سیاه منابع انرژی انرژی به شکل‌های گوناگون در طبیعت وجود دارد. امّا در دنیای امروز از بعضی از شکل‌ها و منابع انرژی بیشتر استفاده می‌شود. برای اینکه بهتر به این موضوع پی ببرید، فعّالیت ١ را انجام دهید. درس 7 : طلای سیاه 4 فعالیت 1 (صفحه ۳۶ کتاب درسی) همفکری کن

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انرژی را بهتر مصرف کنیم  

پاورپوينت درس 8 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): انرژی را بهتر مصرف کنیم


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 21 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس هشتم انرژی را بهتر مصرف کنیم در درس گذشته پی بردید که سوخت‌های فسیلی، مهم‌ترین منابع مصرف انرژی در دنیای امروز هستند. به این منابع «غیرقابل تجدید» می‌گویند؛ یعنی با استخراج تمام می‌شوند. سوخت‌های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیون&zw

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): پیشرفت‌های علمی مسلمانان  

پاورپوينت درس 9 مطالعات اجتماعی ششم دبستان (ابتدایی): پیشرفت‌های علمی مسلمانان


     نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 19 اسلاید قسمتی از متن پاورپوينت:درس نهم پیشرفت‌های علمی مسلمانان ظهور و گسترش اسلام در سال گذشته خواندید که دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد. پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (صلی الله علیه وآله) پس از هجرت از مکه به مدینه، حکومت اسلامی تشکیل دادند و از آن زمان به بعد دعوت به اسلام هر ر

ادامه مطلب  

دانلود طرح آماده برش با فرمت کورل مخصوص لیزر ساخت قلک پول  

دانلود طرح آماده برش با فرمت کورل مخصوص لیزر ساخت قلک پول


Laser Cut Wooden Piggy Bankدانلود طرح آماده برش با فرمت کورل مخصوص لیزر ساخت قلک پول

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1